Announcements

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) 

Su-Ay ​​Development Association (SAM-DER)

Su-Ay Gelişim Derneği amaçları doğrultusunda "Sultan Bulut (1942-1998)", "Ayşe Serin (1948-2020)", "Sabiha Fırat (1938-2020)", "İ. Mustafa Küçük (1929-2008)" ve "Mustafa Kemal Tekgüç (1947-2019)" hayrına yapılacak merhumların isimlerinin ilk harfleri ile oluşturulan “SAM-DER” kısa adı ile anılır.

For the purposes of Su-Ay ​​Development Association, "Sultan Bulut (1942-1998)", "Ayşe Serin (1948-2020)", "Sabiha Fırat (1938-2020)", "İ. Mustafa Küçük (1929-2008)" and " Mustafa Kemal Tekgüç (1947-2019)" is referred to with the short name "SAM-DER", which is formed with the first letters of the names of the deceased.

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine kişisel gelişim, meslek içi eğitim, iş imkanı, ekonomik ve gıda gibi yardımlarda bulunabilmek; doğayı, çevreyi ve kültür mirasını koruma yönünde çalışmalar yapmak; ayrıca sokak hayvanlarının hayatlarını idame etmeleri için yiyecek, bakım ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak amaçlarını hedeflemektedir.

Su-Ay ​​Development Association (SAM-DER), to be able to provide personal development, in-service training, job opportunities, economic and food aids to people in need residing in the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Republic of Turkey; to work towards the protection of nature, environment and cultural heritage; It also aims to provide food, care and various activities for stray animals to sustain their lives.

Dernek yukarıdaki amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışmaları yapar:

In order to achieve the above objectives, the association carries out the following activities:

İhtiyaç sahiplerine çeşitli iş imkanları sağlayabilecek, dernek gelirini arttıracak çeşitli iş alanlarında faaliyetlerde bulunmak.

Toplum yararına yapılan tüm etkinliklere destek olmak.

Tahrip olan orman alanlarının yetkili makam ile işbirliği yaparak yeniden yeşillendirilmesi ve korunmasını sağlamak.

Yardıma muhtaç kimsesiz yaşlı bakımlarını sağlamak.

Ulusal ve Uluslararası mesleki ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

Katılım belgeli sertifika eğitimleri düzenlemek.

Ülke gelişimine katkı koyan tüm akademik çalışmalara destek vermek.

Toplumsal ve kültürel sorunlara akademik öneriler getirmek; her konuda olmak üzere akademik yayınlar yayımlamak ve akademik dergi çıkarmak.

Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluş ve örgütlerle bağlantılar kurarak ortaklaşa etkinlikler düzenlemek; yurtdışındaki konusunda uzman kişileri Ülkemize davet etmek, konuşma yaptırmak, işbirlikleri kurmak.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü etkinliklere katılmak ve düzenlemek.

To carry out activities in various business areas that can provide various job opportunities to the needy and increase the income of the association.

To support all activities for the benefit of society.

To ensure the re-greening and protection of the destroyed forest areas in cooperation with the competent authority.

To provide care for the needy orphans.

To organize national and international professional and scientific meetings.

Organizing certificate trainings with certificate of participation.

To support all academic studies that contribute to the development of the country.

To bring academic suggestions to social and cultural problems; to publish academic publications on every subject and to publish academic journals.

To organize joint events by establishing links with similar institutions and organizations at home and abroad; To invite experts from abroad to our country, to make speeches, to establish cooperation.

Participating and organizing all kinds of activities in order to meet the needs of stray animals.

Saygıyla duyurulur.

With kind regards

Büyük düşleri, büyük işlerle birlikte başaracağız...

We will achieve big dreams by working together.

Yrd.Doç.Dr. Pembe BOĞAÇ

SAM-DER Başkanı

Assist.Prof.Dr. Pembe BOĞAÇ

President of SAM-DER

 

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) Kurucu Üyeleri

Founding Members of Su-Ay Development Association (SAM-DER)

Cemile Boğaç
Cemre Boğaç
İsmediye Boğaç
Sami Behlül