Yayıncı_Dernek_Hakkında

INTERNATIONAL JOURNAL OF SU-AY DEVELOPMENT ASSOCIATION (IJOSDA) dergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine kişisel gelişim, meslek içi eğitim, iş imkanı, ekonomik ve gıda gibi yardımlarda bulunabilmek; doğayı, çevreyi ve kültür mirasını koruma yönünde çalışmalar yapmak; ayrıca sokak hayvanlarının hayatlarını idame etmeleri için yiyecek, bakım ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) tarafından yayınlanan akademik bir dergidir. 

Publisher: Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER)

Period: 2 Issue / Year (one issue in June and one in December) 

ISSN: 3023–6444

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) 

Su-Ay ​​Development Association (SAM-DER)

Su-Ay Gelişim Derneği amaçları doğrultusunda "Sultan Bulut (1942-1998)", "Ayşe Serin (1948-2020)", "Sabiha Fırat (1938-2020)", "İ. Mustafa Küçük (1929-2008)" ve "Mustafa Kemal Tekgüç (1947-2019)" hayrına yapılacak merhumların isimlerinin ilk harfleri ile oluşturulan “SAM-DER” kısa adı ile anılır.

For the purposes of Su-Ay ​​Development Association, "Sultan Bulut (1942-1998)", "Ayşe Serin (1948-2020)", "Sabiha Fırat (1938-2020)", "İ. Mustafa Küçük (1929-2008)" and " Mustafa Kemal Tekgüç (1947-2019)" is referred to with the short name "SAM-DER", which is formed with the first letters of the names of the deceased.

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine kişisel gelişim, meslek içi eğitim, iş imkanı, ekonomik ve gıda gibi yardımlarda bulunabilmek; doğayı, çevreyi ve kültür mirasını koruma yönünde çalışmalar yapmak; ayrıca sokak hayvanlarının hayatlarını idame etmeleri için yiyecek, bakım ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak amaçlarını hedeflemektedir.

Su-Ay ​​Development Association (SAM-DER), to be able to provide personal development, in-service training, job opportunities, economic and food aids to people in need residing in the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Republic of Turkey; to work towards the protection of nature, environment and cultural heritage; It also aims to provide food, care and various activities for stray animals to sustain their lives.

Dernek yukarıdaki amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışmaları yapar:

In order to achieve the above objectives, the association carries out the following activities:

İhtiyaç sahiplerine çeşitli iş imkanları sağlayabilecek, dernek gelirini arttıracak çeşitli iş alanlarında faaliyetlerde bulunmak.

Toplum yararına yapılan tüm etkinliklere destek olmak.

Tahrip olan orman alanlarının yetkili makam ile işbirliği yaparak yeniden yeşillendirilmesi ve korunmasını sağlamak.

Yardıma muhtaç kimsesiz yaşlı bakımlarını sağlamak.

Ulusal ve Uluslararası mesleki ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

Katılım belgeli sertifika eğitimleri düzenlemek.

Ülke gelişimine katkı koyan tüm akademik çalışmalara destek vermek.

Toplumsal ve kültürel sorunlara akademik öneriler getirmek; her konuda olmak üzere akademik yayınlar yayımlamak ve akademik dergi çıkarmak.

Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluş ve örgütlerle bağlantılar kurarak ortaklaşa etkinlikler düzenlemek; yurtdışındaki konusunda uzman kişileri Ülkemize davet etmek, konuşma yaptırmak, işbirlikleri kurmak.

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü etkinliklere katılmak ve düzenlemek.

To carry out activities in various business areas that can provide various job opportunities to the needy and increase the income of the association.

To support all activities for the benefit of society.

To ensure the re-greening and protection of the destroyed forest areas in cooperation with the competent authority.

To provide care for the needy orphans.

To organize national and international professional and scientific meetings.

Organizing certificate trainings with certificate of participation.

To support all academic studies that contribute to the development of the country.

To bring academic suggestions to social and cultural problems; to publish academic publications on every subject and to publish academic journals.

To organize joint events by establishing links with similar institutions and organizations at home and abroad; To invite experts from abroad to our country, to make speeches, to establish cooperation.

Participating and organizing all kinds of activities in order to meet the needs of stray animals.

Saygıyla duyurulur.

With kind regards

Büyük düşleri birlikte başaracağız...

We will achieve big dreams by working together.

Yrd.Doç.Dr. Pembe BOĞAÇ

SAM-DER Başkanı

Assist.Prof.Dr. Pembe BOĞAÇ

President of SAM-DER

 

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) Kurucu Üyeleri

Founding Members of Su-Ay Development Association (SAM-DER)

Cemile Boğaç
Cemre Boğaç
İsmediye Boğaç
Sami Behlül
 

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) Proje Desteği 2024 Yılı Başvuruları Başladı....

"1-30 Haziran 2024" ve "1-30 Kasım 2024" tarihleri arasında olmak üzere yılda iki kez proje başvurusu yapılabilir. SAM-DER Her Alandan Sosyal Sorumluluk Projelerini Destekler....

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER), dernek amaçlarını hedefleyen tüm projeleri destekler. Proje kabul tarihinden itibaren proje yürütüsü her ay sonunda proje ara raporunu samder2021@gmail.com mailine gönderir, ara raporu gönderilmeyen projeler iptal edilir.  

Kişi, kurum, kuruluş ve işletme olarak, Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) aracılığıyla gerçekleştirilecek Sosyal Sorumluluk Projelerine katkı koymak için lütfen bizimle iletişime geçiniz...

Saygıyla duyurulur.

Büyük düşleri birlikte başaracağız...

Yrd.Doç.Dr. Pembe BOĞAÇ
SAM-DER Başkanı

Su-Ay Gelişim Derneği (SAM-DER) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlçe Temsilcileri (Karar Tutanağı)

Girne

Erbuğ Öz – Türkan Güneş Osman

Güzelyurt

Fahriye Gürpınar – Şerife Güneş

İskele

Selen Fırat Olkaç – Seniha Boranhan Marangoz

Lefke

Havva Gazi Helvacı – Cemal Çamlıca

Lefkoşa

Gaye Türker - Damla Aligüllü Avcı

Mağusa

Mehmet Durdu Karslı – Kıymet Alioğlu Malatyalı

Proje Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Nergüz Bulut Serin, (European University of Lefke, North Cyprus) 

Prof.Dr. Ahmet Pehlivan, (Eastern Mediterranean University, North Cyprus)

Prof.Dr. Ahmet Güneyli, (European University of Lefke, North Cyprus) 

Prof.Dr. Oguz Serin, (European University of Lefke, North Cyprus) 

Assist.Prof.Dr. Altay Fırat, (Ministry of Education, North Cyprus) 

Assist.Prof.Dr. Çiğdem Şenyiğit (Uşak University, Türkiye)

Assist.Prof.Dr. Pembe Boğaç, (European University of Lefke, North Cyprus) 

Proje Değerlendirme Hakemleri 

Projeler IJOSDA hakemleri tarafından değerlendirilmektedir.  

Kabul Edilen Projeler 

Proje Başlığı

Kabul Tarihi

Proje Yürütücücü

Proje Araştırmacıları

Dijital Çağda Okuma Kültürünün Kazandırılmasında Ailenin Rolü

22 Kasım 2023

Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL (ÇOMÜ)

Dr. Öğr Üyesi Fatih KANA (ÇOMÜ), Hatice ZORLU KANA (MEB)

Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumları

27 Kasım 2023

Dr. Öğr Üyesi Fatih KANA (ÇOMÜ)

Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL (ÇOMÜ), Türkçe Öğrt. Fatmagül SİVRİ (MEB)

Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Dijital Materyal Kullanımına Yönelik Görüşleri

30 Kasım 2023

Dr. Öğr Üyesi Fatih KANA (ÇOMÜ)

Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL (ÇOMÜ), Türkçe Öğrt.  Gülden FENERCİ (MEB)

Yazma Eğitiminde Süreç Temelli Yaklaşıma İlişkin Öğretmen Görüşleri

01 Aralık 2023

Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL (ÇOMÜ)

Dr. Öğr Üyesi Fatih KANA (ÇOMÜ), Hatice ERDEN (ÇOMÜ YL Öğrencisi)

Thanks to the institutions, organizations, and donators that contributed to SAM-DER... [SAM-DER e katkı sağlayan kurum, kuruluş ve bağışcılara sonzuz teşekkürlerimizle...]

The institutions, and organizations that contributed to SAM-DER [SAM-DER'e katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar]

 

The donators that contributed to SAM-DER [SAM-DER'e katkı sağlayan bağışçılar]

Lefke Avrupa Üniversitesi [European University of Lefke]

 

Ummahan ÜNLÜ

Eziç Peanuts ve Eziç Premier restoranda yemek yiyerek sokak hayvanlarının beslenmesine katkı koyduğunuz için teşekkür ederiz...

Eziç Peanuts [Eziç Peanuts]

 

 

Eziç Premier [Ezic Premier]